L’Entesa per Sabadell comparteix les polítiques de nova ciutadania i lamenta que el PSC en faci demagògia

L’Entesa per Sabadell lamenta que el PSC vulgui confondre la ciutadania barrejant la polèmica a l’entorn de la cessió d’un local amb el conjunt de les polítiques relacionades amb la immigració que es porten a terme a través de l’Oficina de Nova Ciutadania.

L’Entesa denuncia que és una pràctica habitual del PSC fer demagògia i extreure conclusions a partir de les discrepàncies legítimes que tenen els grups municipals respecte de la política de l’equip de govern.

El Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell participa activament en totes les reunions i activitats organitzades per la Comissió Especial de Nova Ciutadania i parteix de la necessitat de cercar consensos polítics i socials per tractar tots els temes relacionats amb la immigració i la cohesió social. L’Entesa va donar el seu suport al Pla Transversal de Nova Ciutadania i actualment participa en els treballs per elaborar el Pacte ciutadà que es portarà a aprovació aquest any.

És precisament en aquest context en què l’Entesa per Sabadell se sent defraudada pel fet que malgrat haver-hi un marc establert del conjunt del consistori per debatre aquests temes, l’Equip de Govern pren decisions unilaterals en les polítiques adreçades a la població immigrada sense exposar als grups municipals ni a les entitats els seus objectius. Aquest ha estat el cas de la cessió a l’Asociación Latinoamericana de Sabadell d’un local per convertir-lo en Casal Llatí, sense que cap organisme municipal hagi debatut la conveniència de dur a terme aquesta actuació.

L’Entesa per Sabadell no s’oposa a les polítiques de nova ciutadania, al contrari, ni tampoc a la cessió de locals a les entitats, però sí que considera que totes les actuacions han de ser transparents i amb el màxim consens polític i social.