L’Entesa per Sabadell denuncia la política d’externalitzacions del govern Bustos i l’incompliment dels seus compromisos

Els serveis públics municipals tenen com a objectiu garantir que els drets bàsics de les persones i les necessitats del conjunt de la societat es duguin a terme en base a criteris d’interès social i de qualitat i no de rendibilitat econòmica.

El PSC, lluny d’actuar sota aquests principis, i mantenir el màxim nombre de serveis prestats directament per l’Ajuntament, ha optat per una política neoliberal d’externalitzar-privatitzar els serveis públics i sotmetre’ls a les lleis del mercat sota criteris de competitivitat i de beneficis empresarials.

Com en molts altres aspectes de la seva actuació política, el PSC incompleix sistemàticament els compromisos. En aquest cas el que l’any 1999 va adquirir públicament al comprometre’s no tan sols a no externalitzar més serveis municipals i, fins i tot, a revisar els que aleshores estaven externalitzats.

El resultat d’aquesta política d’externalització dels serveis sol ser la pèrdua dels llocs de treball, la precarietat en els nous contractes, la pèrdua dels drets laborals, socials i econòmics per part dels treballadors i treballadores i l’encariment dels costos de serveis que anteriorment es prestaven des del sector públic. Aspectes negatius que no són necessàriament a canvi d’una millora del servei. D’altra banda, l’Ajuntament també perd el control directe sobre els serveis i per tant la capacitat d’actuar quotidianament en la seva millora i en la resolució de problemes i incidències del propi servei o per dificultats de l’empresa concessionària.

El cas més recent és l’externalització del Servei del Cementeri, però no és en absolut un cas aïllat, com ha fet creure el Govern municipal, sinó que culmina tot un procés d’anys d’anar donant a concessió serveis que es gestionaven directament pels treballadors i treballadores municipals.

Una política i uns incompliments que des de l’Entesa per Sabadell volem denunciar perquè va en detriment dels serveis prestats i de la funció de la pròpia administració. L’Entesa defensa una gestió eficient i eficaç dels serveis públics amb mitjans públics i personal propi que s’impliqui en la millora de l’atenció a la ciutadania i en els projectes de ciutat.