El PSC en contra del consens sobre l’espai públic a la ciutat

El PSC és l’únic grup municipal que s’oposa a la proposta de l’Entesa per Sabadell per tal que les modificacions dels espais públics i dels equipaments municipals existents siguin prèviament debatuts i aprovats pel Ple municipal.

Amb aquesta proposta presentada com a moció al ple municipal, l’Entesa pretenia fer més transparent i participativa la gestió dels projectes que modifiquen l’espai públic i que sovint són polèmics. D’aquesta manera serien coneguts prèviament pels grups municipals i per la ciutadania que tindrien l’oportunitat de fer-hi suggeriments o consideracions, cosa que actualment no és possible.

L’actitud el PSC i del govern municipal posa de manifest una vegada més la seva política del NO a tot el que sigui millorar la participació i la presa de decisions en els temes de ciutat.

El PSC confon la ciutat amb la seva finca particular i per això vol tenir les mans lliures per fer i desfer en funció del seus interessos, sovint en contra dels interessos dels ciutadans i ciutadanes i en detriment de la ciutat que anem definint.

Vol seguir tenint en exclusiva la potestat per alterar el Parc Catalunya amb la instal·lació d’un bici-trial; o per destruir les instal·lacions de l’Olimpia i cedir-les als clubs de futbol; o per ocupar el pas dels vianants amb mòduls de restauració al passeig de l’Eix Macià. També pretén evitar tot tipus de debat sobre les futures transformacions de les places de la Creu Alta o del Treball, o evitar un debat obert sobre com la ciutat vol que sigui el futur Passeig de la Plaça Major, per posar alguns exemples.

L’Entesa defensa un altre model de gestionar la ciutat basat en la transparència, la participació i el consens en les decisions que afecten al conjunt de la ciutat. Un model radicalment contrari al que a la pràctica du a terme el Partit Socialista, amb opacitat, menyspreu per la participació ciutadana real i sense buscar el consens a l’hora d’aprovar els projectes que condicionen el tipus de ciutat que construïm.