L’Entesa per Sabadell denuncia l’incompliment dels objectius del Pla d’Igualtat en una campanya municipal

L’Entesa per Sabadell vol denunciar l‘incompliment dels objectius del Pla d’Igualtat en la campanya municipal “A Sabadell, hi tenim de tot”, impulsada per la Regidoria de Comerç.

Aquesta campanya que consisteix en difondre imatges d’activitats comercials a través de cartells a les botigues, plafons (muppis), anuncis a la premsa local, etc., reprodueix nombrosos estereotips de gènere.

El Pla Municipal per la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, aprovat pel ple municipal al novembre, es defineix com “el conjunt d’estratègies transversals destinades a assolir la igualtat real entre homes i dones eliminant els estereotips…” i entre els seus objectius està incorporar la mirada de gènere a totes les actuacions municipals.

Contràriament a aquests objectius, i obviant completament el caràcter exemplificador que tenen les campanyes municipals, en les fotografies que formen part d’aquesta campanya hi apareixen dones com a venedores i compradores de menjar, roba infantils, una nina, etc., mentre els homes apareixen en una llibreria i com a venedor de ferreteria. La imatge que es transmet de les dones és com a mestresses de casa i mares, mentre la dels pocs homes que hi apareixen és amb valors culturals i estereotips com el bricolatge.

Un cop més el govern del PSC demostra una absoluta manca de coordinació entre departaments, així com el menyspreu pel contingut dels plans que impulsa. Es posa de manifest que l’equip de govern no està interessat en corregir les conductes masclistes i els estereotips de gènere, sinó que únicament té interès en aquest pla com a mesura propagandística.

En el seu moment l’Entesa ja va denunciar que el pla era generalista i poc ambiciós i que serà difícil avaluar-ne el compliment, però exemples com aquest fan palès que el govern municipal l’incompleix.