L’Entesa reclama mesures per resoldre els problemes de sorolls i de seguretat viària a Castellarnau

Alguns sectors del barri de Castellarnau, principalment els carrers de Marcel·lí Massana i de Puig Antic, pateixen des de fa molts mesos importants molèsties de sorolls, així com d’accidents de trànsit.

Aquesta situació ve originada per l’intens trànsit de vehicles pesants que circulen per aquests carrers i les característiques dels mateixos. Cal tenir present que es tracta de carrers considerats com a vies secundàries i en canvi suporten el pas dels autobusos i de vehicles pesants que circulen a velocitats elevades, amb la qual cosa provoquen nivells de sorolls per damunt dels límits màxims permesos i provoquen freqüentment accidents.

Davant d’aquesta situació els veïns venen reclamant des de fa mesos als responsables dels districte i al govern municipal que posin mesures per evitar aquesta situació anòmala.
Malauradament el govern municipal fa cas omís a totes aquestes peticions, reclamades fins i tot pel Síndic Municipal de Greuges.

Des de l’Entesa per Sabadell també s’han fet arribar a l’Equip de Govern varies propostes encaminades a resoldre aquesta situació eliminant els sorolls, consistents en:

 Prohibir el pas de vehicles pesants per aquest carrers i obligant el seu pas per l’Avda de la Pau.

 Reduir les emissions sonores dels autobusos

 Instal·lar passos de vianants a nivell de les voreres

 Intensificar el control per part de la policia municipal

Confiem que el govern municipal no defugi de les seves responsabilitats i adopti les mesures adients per disminuir els nivells sonors emesos pels vehicles i per garantir el dret al descans dels veïns i veïnes i la seguretat viària d’aquests carrers de Castellarnau.