Sobre l’anunci de rehabilitació de la Masia de Can Llong

L’Entesa per Sabadell celebra l’anunci del govern municipal d’iniciar el procés per a la rehabilitació de la masia de Can Llong com a equipament cívic pel nou barri, actualment mancat de serveis col·lectius

Aquesta rehabilitació de la masia ha de col·laborar a estructurar la nova comunitat veïnal i ha de servir per a recuperar una peça important del patrimoni històric de la ciutat.

Des de l’Entesa per Sabadell defensem la salvaguarda de la memòria col·lectiva i del patrimoni històric com un element clau en el desenvolupament cultural de la ciutat. Una forma de fer-ho és la recuperació dels edificis que formen part del patrimoni històric i la seva posterior utilització i gestió com espais d’ús col·lectiu.

Per aquest motiu el maig del 2005 l’Entesa va fer pública una proposta adreçada al govern municipal on plantejàvem la recuperació de la masia de Can Llong en els termes següents:

 Consolidació urgent dels elements constructius de la masia per evitar la progressió del seu enrunament i dels perills a les persones.

 Promoció d’un procés participatiu, mitjançant un concurs d’idees entre la ciutadania, per a conèixer quines necessitats socioculturals es podrienubicar a la masia.

 Rehabilitació integral del conjunt de la masia i de l’entorn i dotaciócom a equipament sociocultural del barri.

Reiterem la nostra petició de què, més enllà del concurs d’idees per determinar la millor proposta arquitectònica, s’obri també una consulta entre els veïns i veïnes del barri per conèixer quin són els usos més valorats per ubicar a la masia.