De nou salvem el Parc Catalunya!

Isidre Soler i Nieves Garcia - Regidors d'Entesa per Sabadell

El Parc Catalunya és un patrimoni essencial de la ciutat de Sabadell. Es va inaugurar l’any 1986 després que un ampli moviment de reivindicació popular evités la seva total urbanització amb més de 3.200 habitatges, i ha esdevingut un parc urbà emblemàtic, on la ciutadania pot gaudir del seu temps lliure, passejar i jugar amb la canalla amb la necessària tranquil·litat.

El Parc es va concebre mitjançant un concurs d’idees i el resultat va ser una ordenació on predominaven els elements naturals i la vegetació mediterrània, per damunt d’altres models més artificials. La filosofia de fons era construir un espai útil per a la gent i, alhora, mantenir un caràcter d’espai lliure, que esdevingués un gran pulmó verd al mig de la ciutat.

Vint anys després, el Parc s’ha consolidat plenament i els ciutadans i ciutadanes l’han fet seu, però, malauradament, el Govern de la ciutat amb l’Alcalde Manuel Bustos al capdavant sembla que no és conscient de la importància d’aquest conjunt i, tot menystenint el caràcter general que es va aprovar pel Parc, ha impulsat la construcció d’un circuit de bicitrial de 1.500 m2.

En tenir les primeres notícies sobre aquest circuit, l’Entesa va preguntar per escrit a l’Alcalde el 12 de novembre quin era l’abast d’aquest projecte i, així mateix, va demanar la paralització de les obres. Aquests escrits no van tenir resposta.

A partir d’aquell moment els despropòsits s’han succeït i el govern municipal ha fet gala del més absolut menyspreu cap els representants dels ciutadans i ciutadanes. La resposta a les nostres legítimes inquietuds i preguntes l’hem conegut bàsicament a través dels mitjans de comunicació i a la pàgina web del propi Ajuntament, on expliquen que l’Ajuntament ha signat un conveni amb l’entitat esportiva Bicisprint “per a la gestió i la creació d’una escola a la pista de bicitrial”. L’Ajuntament fins i tot informa dels horaris dels cursos que impartirà aquesta entitat privada.

L’Entesa considera inadmissible la construcció d’aquest circuit per tres motius principals. En primer lloc perquè suposa la destrucció d’una zona del Parc, amb una activitat que no té cabuda en la filosofia que en el seu moment es va aprovar democràticament per aquest pulmó verd de la ciutat i que, a més, és un greu precedent pel futur del Parc. En segon lloc, perquè el procediment ha estat totalment irregular, amb la més absoluta opacitat, sense que s’hagi presentat ni debatut cap tipus de projecte a cap Comissió informativa ni hagi estat aprovat per cap òrgan de govern, sense cap mena d’estudi tècnic sobre la seva construcció ni sobre els costos i manteniment. I, en tercer lloc pel fet de cedir a una entitat privada una part del parc per tal que en faci ús.

La construcció d’aquest circuit de bicitrial no és només un signe de l’abandonament per part de l’actual Govern municipal de la idea del Parc Catalunya que, en el seu vintè aniversari, no pot viure d’inèrcies i d’actuacions puntuals i desconnexes que alterin la seva noció de parc urbà com a conjunt. Sinó que també és un signe del concepte que aquest govern té de la ciutat, en la que es pot fer i desfer sense criteri i actuar en funció de determinats compromisos particulars.